top of page

Süt Lastikleri

"Süt Lastiklerinizi ne kadar sürede değiştiriyorsunuz..?"

"Süt Lastikleri, Süt Sağım sisteminin, Hayvana temas eden tek parçasıdır." 

İnsan ve Hayvan sağlığı için ;

Süt Lastiklerinizi Periyodik olarak Değiştiriniz...

Süt sağım makinası memelik lastiği, sağılacak hayvanın meme ucuna takılan, bir ağzı olan ve açılıp kapanabilen, esnek bir tüp ile bu tüpün uzantısı olan veya ayrı bir parça halinde takılan kısa süt borusundan meydana gelen sağım başlığı elemanıdır. Memelik lastikleri kısa süt borusu ile birlikte imal edilme durumuna göre tek ve iki parçalı olmak üzere iki tipe ayrılır

Memelik Lastiklerinin Temizliği
Sağıma başlamadan önce memeliklerin, sağım kovasının sudan geçirilmesi önerilmektedir. Ayrıca sağım sırasında bir kovaya dezenfektan bir kovaya da durulama suyu konularak bir inekten diğerine geçerken sağım başlıkları içine daldırılabilir. Ancak her 10 sağmaldan sonra durulama suyunun ve dezenfektanlı suyun değiştirilmesi gereklidir.

bottom of page